ბლოგი

Sophie Nikoladze's picture

საქართველოს სასკოლო ჩემპიონატი( U9;U11;U13)

 დ   ე   ბ   უ   ლ   ე   ბ   ა

 

საქართველოს  სასკოლო ჩემპიონატი 9, 11 და 13  წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის

 31 იანვარი - 10 თებერვალი  2017  წ.   ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

 

1. სისტემა და კვალიფიკაცია: ტურნირი ტარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარული სისტემით 9 ტურად.

    რეიტინგიან მოჭადრაკეთა შესაბამისი რაოდენობის შემთხვევაში ტურნირში დაითვლება ფიდეს

    რეიტინგი.  აუცილებლობის შემთხვევაში ტურნირის ჩატარების სისტემას განსაზღვრავს  

    ორგანიზატორი.

2. დროის კონტროლი: ყოველ პარტიაზე თითოეულ მონაწილეს მიეცემა 90 წუთი 40  სვლაზე, შემდეგ               

  1. წუთი პარტიის ბოლომდე, ყოველ სვლაზე (პირველი სვლიდან) 30 წამის დამატებით.

3. მონაწილენი:

    ტურნირში მონაწილეობის უფლება აქვთ:

    9 წლამდე -  2008 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ ჭაბუკებს და გოგონებს.

    11 წლამდე -  2006 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ ჭაბუკებს და გოგონებს.

    13 წლამდე -  2004 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ ჭაბუკებს და გოგონებს.

    ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის სავალდებულოა საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის 2017 წლის

    საწევროს გადახდა. 

    სამივლინებო ხარჯებს გაიღებენ მიმავლინებელი ორგანიზაციები.

4. რეგისტრაცია და სატურნირო შესატანი: 

მონაწილეებმა რეგისტრაციისას უნდა წარმოადგინონ ან გადმოაგზავნონ დაბადების მოწმობის ასლი და საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის საბანკო ანგარიშზე ჩემპიონატის სატურნირო შესატანის გადარიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტი 2017 წლის  28 იანვრის 18.00 საათამდე:

 

სალომე სირაძე - ელ-ფოსტა - salosiradze@hotmail.com     მობ:  555 54 09 91

მარგალიტა თანდაშვილი - ელ-ფოსტა - mtandashvili@yahoo.com   მობ: 599 23 42 12

 

        საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის საბანკო  რეკვიზიტები:

         სს "თიბისი ბანკი"

         ანგარიშსწორების ანგარიში: GE45TB0313936080100006GEL

         საბანკო კოდი (მფო) – TBCBGE 22

 

        -  რეგისტრაციის ბოლო ვადაა  2017 წლის  28 იანვრის 18.00 საათი.

        -  თითოეული მონაწილის სატურნირო შესატანია 20 ლარი (სოციალურად დაუცველები და

           მრავალშვლიანები განთავისუფლებულნი არიან სატურნირო შესატანიდან).

        -  დაგვიანებული რეგისტრაციის შემთხვევაში სატურნირო შესატანია 50 ლარი.

        - რეგისტრაციის ბოლო ვადის დარღვევის შემთხვევაში ორგანიზატორს უფლება აქვს არ

          დაარეგისტრიროს მოჭადრაკე რომელმაც დაარღვია რეგისტრაციის ვადები.

5. თაი – ბრექი: ორი ან რამოდენიმე მონაწილის მიერ თანაბარი რაოდენობის ქულების დაგროვების

    შემთხვევაში ადგილები განაწილდება:

  1. ბუჰგოლცი-1 (1 უდაბლესის გამოკლებით);
  2. ბუჰგოლცი (ყველა მეტოქის ქულათა ჯამი);
  3. პირადი შეხვედრა;
  4. მოგებების რაოდენობით;
  5. პროგრესი (რეგრესით).

 

6. ტურნირის განრიგი:

ტური

რიცხვი

დღე

საათი

    9 წლამდე

რიცხვი

დღე

საათი

11 და 13 წლამდე

ჩამოსვლის დღე

31 იანვარი

სამშაბათი

 

31 იანვარი

სამშაბათი

 

გახსნა

1 თებერვალი

ოთხშაბათი

10:30

1 თებერვალი

ოთხშაბათი

15:00

I     ტური

1 თებერვალი

ოთხშაბათი

10:30

1 თებერვალი

ოთხშაბათი

15:00

II    ტური

2 თებერვალი

ხუთშაბათი

10:30

2 თებერვალი

ხუთშაბათი

15:00

III   ტური

3 თებერვალი

პარასკევი

10:30

3 თებერვალი

პარასკევი

15:00

IV   ტური

4 თებერვალი

შაბათი

10:30

4 თებერვალი

შაბათი

15:00

V    ტური

5 თებერვალი

კვირა

10:30

5 თებერვალი

კვირა

15:00

VI   ტური

6 თებერვალი

ორშაბათი

10:30

6 თებერვალი

ორშაბათი

15:00

VII   ტური

7 თებერვალი

სამშაბათი

10:30

7 თებერვალი

სამშაბათი

15:00

VIII  ტური

8 თებერვალი

ოთხშაბათი

10:30

9 თებერვალი

ოთხშაბათი

15:00

IX  ტური

9 თებერვალი

ხუთშაბათი

10:30

10 თებერვალი

ხუთშაბათი

15:00

დახურვა

9 თებერვალი

ხუთშაბათი

19:00

10 თებერვალი

ხუთშაბათი

19:00

გამგზავრების დღე

10 თებერვალი

პარასკევი

 

10 თებერვალი

პარასკევი

 

     მონაწილეთა რაოდენობის მიხედვით ორგანიზატორი უფლებამოსილია, ტურნირის დაწყების                      

     დროის (საათი) შესაბამისი კორექტირება მოახდინოს.

7. საერთო წესები:

  - ტურის დაწყებიდან  ერთ საათზე მეტის დაგვიანების შემთხვევაში მონაწილეს ჩაეთვლება წაგება.

  - პარტიის მსვლელობისას მობილურის დარეკვის შემთხვევაში მონაწილეს ჩაეთვლება წაგება.

  - ნებისმიერ მონაწილეს უფლება აქვს გაასაჩივროს მსაჯთა კოლეგიის გადაწყვეტილება სააპელაციო

    კომიტეტში, რომელიც არჩეული იქნება საქართველოს ჩემპიონატის გახსნის ცერემონიალზე.

    მონაწილე ვალდებულია წერილობით პროტესტთან ერთად საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციაში

    გადაიხადოს 20 ლარი, რომელიც პროტესტის დაკმაყოფილების შემთხვევაში უკან დაუბრუნდება.

    პროტესტი განხილული უნდა იყოს სააპელაციო კომიტეტის მიერ ტურის დამთავრებიდან 15 წუთის

    განმავლობაში.

8. გამარჯვებულები:

- I ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან თასებით, მედლებით და დიპლომებით.

   - II-III ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან მედლებით და დიპლომებით.

   - I ადგილზე გასული მოჭადრაკეები მიიღებენ შესაბამისი ასაკის მოჭადრაკეთა მსოფლიოს სასკოლო 

      ჩემპიონატის საგზურებს.

   - სამეულში გასულ მოჭადრაკეებს უფლება ეძლევათ საკუთარი ხარჯებით მონაწილეობა მიიღონ

      მსოფლიოს სასკოლო ჩემპიონატში.

    - საპრიზო ადგილებზე გასული მოჭადრაკეების შედეგებით გამოვლინდებიან საუკეთესო რეგიონული

      ფედერაციები, რომლებიც დაჯილდოვდებიან  თასებითა და დიპლომებით.

 

              ტურნირის დირექტორი - საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი  ზურაბ მიქაძე

               მთავარი მსაჯი - საერთაშორისო არბიტრი მარგალიტა თანდაშვილი

  • სათაური: საქართველოს სასკოლო ჩემპიონატი( U9;U11;U13)
  • ავტორი:
  • თარიღი: 23-01-2017 3:12 PM
  • Tags:
Top