ბლოგი

Sophie Nikoladze's picture

ალექსანდრე ბოკუჩავას თასი (რეიტინგ-ტურნირი) 16 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის

დ   ე   ბ   უ   ლ   ე   ბ   ა

16.01-23.01. 2019  წ.   ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

1. ორგანიზატორი:

    საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია.

2. ჩატარების ვადები და ადგილი:

    16.01-23.01. 2019  წ.   ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე.

3. მონაწილენი:

 - ტურნირში მონაწილეობის უფლება აქვთ 2003 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ ჭაბუკებს და   გოგონებს.   

 - ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის სავალდებულოა საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის  2019 წლის  საწევროს გადახდა.              

- სამივლინებო ხარჯებს გაიღებენ მიმავლინებელი ორგანიზაციები.

4.  სისტემა და კვალიფიკაცია:

- ტურნირი ტარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარული სისტემით 7ტურად.

- ტურნირში დაითვლება ფიდეს რეიტინგი.  აუცილებლობის შემთხვევაში ტურნირის ჩატარების

 სისტემას განსაზღვრავს  ორგანიზატორი.

5. დროის კონტროლი:

თითოეულ მონაწილეს მიეცემა 90 წუთი პარტიის ბოლომდე, ყოველ სვლაზე (პირველი სვლიდან)                   

30 წამის დამატებით.

6. რეგისტრაცია და სატურნირო შესატანი: 

მონაწილეებმა რეგისტრაციისას უნდა წარმოადგინონ ან გადმოაგზავნონ დაბადების მოწმობის

ასლი და საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის საბანკო ანგარიშზე ჩემპიონატის სატურნირო

შესატანის   გადარიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტი 2019 წლის 14 იანვრის 18.00 საათამდე:

ნატა ალავიძე: -ელ-ფოსტა - nataalavidze.alavidze4@gmail.com  ტელ: 299 77 36,  მობ:  558 11 86 83     

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის საბანკორეკვიზიტები:

სს "თიბისი ბანკი"

ანგარიშსწორების ანგარიში: GE45TB0313936080100006GEL

საბანკო კოდი (მფო) – TBCBGE 22

-  რეგისტრაციის ბოლო ვადაა  2019 წლის  14 იანვრის 18.00 საათი.

-  თითოეული მონაწილის სატურნირო შესატანია 20 ლარი (უნაღდო ანგარიშსწორებით).

- სოციალურად დაუცველები და მრავალშვილიანები განთავისუფლებულნი არიან სატურნირო

შესატანიდან.

-  დაგვიანებული რეგისტრაციის შემთხვევაში სატურნირო შესატანია 40 ლარი (უნაღდო

 ანგარიშსწორებით).

 - რეგისტრაციის ბოლო ვადის დარღვევის შემთხვევაში ორგანიზატორს უფლება აქვს არ

დაარეგისტრიროს მოჭადრაკე რომელმაც დაარღვია რეგისტრაციის ვადები.

ორგანიზატორი უფლებამოსილია, ტურის დაწყების დროის (საათი) შესაბამისი კორექტირება

მოახდინოს.

7.თაი – ბრექი:

ორი ან რამოდენიმე მონაწილის მიერ თანაბარი რაოდენობის ქულების დაგროვების შემთხვევაში

ადგილები განაწილდება:

  1. ურთიერთშორის შეხვედრა;
  2. ბუჰგოლცი-1 (1 უდაბლესის გამოკლებით);
  3. ბუჰგოლცი (ყველა მეტოქის ქულათა ჯამი);
  4. შავებით ნათამაშები პარტიების მეტი რაოდენობით;
  5. მოგებების მეტი რაოდენობით.

     8. ტურნირის განრიგი:

ტური

რიცხვი

დღე

საათი

ჩამოსვლის დღე

16 იანვარი

ოთხშაბათი

 

I ტურის კენჭისყრა

 

 

17 იანვარი

 

 

ხუთშაბათი

12:00

გახსნა

15:00

I ტური

15:00

II ტური

18 იანვარი

პარასკევი

15:00

III ტური

19 იანვარი

შაბათი

15:00

IV ტური

20 იანვარი

კვირა

15:00

V ტური

21 იანვარი

ორშაბათი

15:00

VI ტური

22 იანვარი

სამშაბათი

15:00

VII ტური

23 იანვარი

ოთხშაბათი

11:00

დახურვა

23 იანვარი

ოთხშაბათი

15:00

ორგანიზატორი უფლებამოსილია, ტურის დაწყების დროის (საათი) შესაბამისი კორექტირება  მოახდინოს.

9. პრიზები: საპრიზო ფონდია 1 600 ლარი.

ადგილი

ჭაბუკები - 16 წ.

(01.01.2003წ.შემდეგ დაბადებულნი)

გოგონები- 16 წ.

(01.01.2003წ.შემდეგ დაბადებულნი)

1

500

300

2

300

200

3

200

100

 

     - თანაბარი ქულების შემთხვევაში პრიზები არ გაიყოფა.

     - პრიზები იბეგრება მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.  

10. დაჯილდოვება:

 - I ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან თასებით, მედლებით და დიპლომებით.

 - II - III ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან მედლებით და დიპლომებით.

- I ადგილზე გასული მოჭადრაკეები მიიღებენ  16 წლამდე მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადაზე

საქართველოს ნაკრები გუნდის შემადგენლობაში ადგილს.

- I ადგილზე გასულ მოჭადრაკეებს მიენიჭებათ სპორტის ეროვნული ოსტატობის კანდიდატის

- II-III ადგილზე გასულ მოჭადრაკეებს მიენიჭებათ I სპორტული თანრიგი.                                                             

11. საერთო წესები:

- ტურის დაწყებიდან30 წუთზემეტის დაგვიანების შემთხვევაში მონაწილეს ჩაეთვლება წაგება.

- ნებისმიერ მონაწილეს შესაბამისი პარტიის დასრულებიდან 15 წუთის განმავლობაში უფლება აქვს გაასაჩივროს მსაჯთა კოლეგიის გადაწყვეტილება სააპელაციო კომიტეტში, რომელიც არჩეული იქნება ტურნირის გახსნის ცერემონიალზე.

მონაწილე ვალდებულია წერილობით პროტესტთან ერთად საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციაში გადაიხადოს 20 ლარი, რომელიც პროტესტის დაკმაყოფილების შემთხვევაში უკან დაუბრუნდება.

- არასაპატიო მიზეზით ტურნირის მიტოვების შემთხვევაში მონაწილე დისკვალიფიცირებული იქნება საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტის ბრძანების (#10. 20/01/2014 წ.) შესაბამისად.

 

  • სათაური: ალექსანდრე ბოკუჩავას თასი (რეიტინგ-ტურნირი) 16 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის
  • ავტორი:
  • თარიღი: 04-01-2019 2:29 PM
  • Tags:
Top