საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის 2019 წლის კალენდარი

  საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის 2019 წლის სპორტულ ღონისძიებათა კალენდარი    
         ”ვამტკიცებ”      
  საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის  

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის 2018 წლის სპორტულ ღონისძიებათა კალენდარი

              საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის 2015 წლის სპორტულ ღონისძიებათა კალენდარი               ”ვამტკიცებ”      
  საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის      
 

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის 2017 წლის სპორტულ ღონისძიებათა კალენდარი

      საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის 2015 წლის სპორტულ ღონისძიებათა კალენდარი                        ”ვამტკიცებ”      
  საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის      
  პრეზიდენტი                            გ. გიორგაძე  

გვერდები

Top