საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის 2017 წლის სპორტულ ღონისძიებათა კალენდარი

 

                       ”ვამტკიცებ”

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის

პრეზიდენტი                            გ. გიორგაძე

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის 2017 წლის სპორტულ ღონისძიებათა კალენდარი     

გვერდები

Top