საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის 2018 წლის სპორტულ ღონისძიებათა კალენდარი

  საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის 2015 წლის სპორტულ ღონისძიებათა კალენდარი    

”ვამტკიცებ”

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის 2017 წლის სპორტულ ღონისძიებათა კალენდარი

      საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის 2015 წლის სპორტულ ღონისძიებათა კალენდარი                        ”ვამტკიცებ”      
  საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის      
  პრეზიდენტი                            გ. გიორგაძე  

გვერდები

Top