ბლოგი

Sophie Nikoladze's picture

II საკვირაო ღია ტურნირი ელვისებურ ჭადრაკში

 

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

1 მარტი, 2020 წ.  თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

1. მიზანი და ამოცანები: საქართველოში ჭადრაკის შემდგომი პოპულარიზაცია.

2. ჩატარების  ვადები  და  ადგილი:

- 1 მარტი, 15:00 სთ.  თბილისი, ჭადრაკის სასახლე.

3.  მონაწილენი:

ტურნირში დაიშვება  ყველა მოჭადრაკე რომელიც გადაიხდის საწევრო შესატანს - 10 ლარს.

4.  სისტემა  და  დროის  კონტროლი:

   - ტურნირი გაიმართება ფიდეს წესებით, შვეიცარიული სისტემით 9 ტურად. აუცილებლობის შემთხვევაში ტურნირის ჩატარების სისტემას განსაზღვრავს ორგანიზატორი. 

   - თითოეულს 3 წუთი პარტიის ბოლომდე, ყოველ სვლაზე 2 წამის დამატებით.

5. თაი – ბრეიქი:

ორი ან რამოდენიმე მონაწილის მიერ თანაბარი რაოდენობის ქულების დაგროვების შემთხვევაში ადგილები

განაწილდება:

  1. ბუჰგოლცი-1(1 უდაბლესის გამოკლებით) ;
  2. ბუჰგოლცი (ყველა მეტოქის ქულათა ჯამი);
  3. მოგებების რაოდენობით;
  4. პროგრესი (რეგრესით).

6.  კვალიფიკაცია:

      ტურნირში დაითვლება ელვისებურ ჭადრაკში ფიდეს რეიტინგი.

7.  რეგისტრაცია და სატურნირო შესატანი:

- მონაწილეებმა რეგისტრაციისას უნდა წარმოადგინონ ან გადმოაგზავნონ საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის

საბანკო ანგარიშზე სატურნირო შესატანის გადარიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტები ტურნირის ჩატარების

დღეს 14:15 საათიდან 14:45 საათამდე.

ნატა ალავიძე - ელ-ფოსტა - n.alavidze64@gmail.com  მობ:  558 11 86 83

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის საბანკორეკვიზიტები: სს "თიბისი ბანკი"

  ნგარიში ნომერი: GE45TB0313936080100006GEL.      საბანკო კოდი (მფო) – TBCBGE 22

- თითოეული მონაწილის სატურნირო შესატანია 10 ლარი (უნაღდო ანგარიშსწორებით).

- დიდოსტატები განთავისუფლებულნი არიან  სატურნირო  შესატანისგან.

 

 პრიზები: სატურნირო შემონატანის 80% გაიცემა ფულად პრიზებზე.

 

1

2

3

ღია

30%

20%

15%

ქალთა

15%

 

 

ELO 1800<

10%

 

 

ELO 1500<

10%

 

 

 

 

- თანაბარი ქულების დაგროვების შემთხვევაში პრიზი არ იყოფა.

- ერთი და იგივე მონაწილის მიერ ორი პრიზის მოპოვების შემთხვევაში პრიზიორს გადაეცემა მხოლოდ ერთი უდიდესი პრიზი.

 - ყველა პრიზი დაიბეგრება საქართველოში მოქმედი ფინანსური  კანონმდებლობის  შესაბამისად.  

ტურნირის დირექტორი: საერთაშორისო ორგანიზატორი - დათო კოდუა         

 მთავარი მსაჯი:  საერთაშორისო არბიტრი - სალომე სირაძე

  • სათაური: II საკვირაო ღია ტურნირი ელვისებურ ჭადრაკში
  • ავტორი:
  • თარიღი: 24-02-2020 7:00 PM
  • Tags:
Top