ბლოგი

Sophie Nikoladze's picture

მწვრთნელთა საყურადღებოდ!

 2018 წლის 8 დეკემბერს, შაბათს 12.00-ზე ჭადრაკის სასახლეში ჩატარდება მწვრთნელთა ატესტაცია  'C'  კატეგორიის მისანიჭებლად.      
              
  ატესტაციაში მონაწილეობის უფლება აქვთ  საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის წევრებს,  რომელთაც გადახდილი აქვთ:  
  
1. 2018 წლის ჭადრაკის ფედერაციის საწევრო    
 შესატანი (24 ლ.);
  2. სარეგისტრაციო შესატანი (30 ლ.).
  • სათაური: მწვრთნელთა საყურადღებოდ!
  • ავტორი:
  • თარიღი: 16-11-2018 8:48 PM
  • Tags:
Top