ბლოგი

Sophie Nikoladze's picture

საჭადრაკო ფესტივალი „მაიას თასი“

    დ  ე   ბ   უ   ლ   ე   ბ   ა

 04.09-08.09.2019 წ. ქ. თბილისი                                                   

1. ჩატარების ვადები და ადგილი:

4-8 სექტემბერი, 2019 წ. ქ. თბილისი, „ჭადრაკის დედოფლის აკადემია“(მისამართი:  გიორგი ბრწყინვალეს 32).

1. ორგანიზატორები:

1.1. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა  და სპორტის სამინისტრო;

1.2. საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია;

1.3. „ჭადრაკის დედოფლის აკადემია“.

2. ტურნირები:

2.1. A  - ღია ტურნირი  

2.2. B   - ქალთა ტურნირი 

2.3. C  -  ღია ტურნირი U 12

2.4. D  - მედია ტურნირი

3. თამაშის წესები:

3.1. A, B და C ტურნირები ჩატარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარული სისტემით 9 ტურად; A, B და C ტურნირებში დაითვლება ფიდეს რეიტინგი;   

3.2. D ტურნირი ჩატარდება წრიული სისტემით (მონაწილეთა რაოდენობის მიხედვით).

4. დროის კონტროლი

4.1. A, B და C ტურნირებში  მონაწილეს ეძლევა 15 წუთი მთელ პარტიაზე, 10 წამის დამატებით პირველივე სვლიდან.

4.2. D ტურნირში - 10 წუთი მთელ პარტიაზე.

5. ტურნირებში მონაწილეობა:

5.1. A, B და C ტურნირებში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერ მოჭადრაკეს.

5.2 D ტურნირში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მხოლოდ მედიის წარმომადგენლებს.

6. ტურნირების განრიგი:

   ტური

  რიცხვი

A - ღია ტურნირი  

 

 

 

   გახსნა

 5 სექტემბერი

14:30

I     ტური

 5 სექტემბერი

15:00

II    ტური

 5 სექტემბერი

16:00

III   ტური

 5 სექტემბერი

17:00

IV   ტური

 5 სექტემბერი

18:00

V    ტური

 6 სექტემბერი

15:00

VI   ტური

 6 სექტემბერი

16:00

VII   ტური

 6 სექტემბერი

17:00

VIII  ტური

 6 სექტემბერი

18:00

 ბოლო IX  ტური

 6 სექტემბერი

19:00

 

 

 

 

I ტური

 II ტური

 III ტური

 IV ტური

 V   ტური

 VI   ტური

 VII ტური

 VIII ტური

 IX   ტური

 

 

 

  

 

 

 

7 სექტემბერი

7 სექტემბერი

7 სექტემბერი

7 სექტემბერი

7 სექტემბერი

8 სექტემბერი

8 სექტემბერი

8 სექტემბერი

8 სექტემბერი

ფესტივალის      დახურვა

 

 B - ქალთა ტურნირი

 C – ღია ტურნირი U12

 D - მედია ტურნირი

 

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

12.00

13.00

14.00

15.00

 

16. 30

 

 

7. გამარჯვებულთა გამოვლენა და დაჯილდოება:

7.1. თანაბარი  ქულების დაგროვების შემთხვევაში საპრიზო ადგილები A, B, C, D ტურნირებში განაწილდება შემდეგი მაჩვენებლებით:

ა) ბუჰგოლცი-1 (1 უდაბლესის გამოკლებით);

ბ) ბუჰგოლცი (ყველა მეტოქის ქულათა ჯამი);

გ) შავებით ნათამაშები პარტიების მეტი რაოდენობით;

დ) მოგებების მეტი რაოდენობით.

7.2.  A, B,  C და D ტურნირებში I ადგილზე გასულ მოჭადრაკეებს  გადაეცემათ მაია ჩიბურდანიძის  სახელობის თასები.              

8. საპრიზო ფონდი

8.1 საპრიზო ფონდი შეადგენს 19 000 ლარს:

8.2 A - ღია ტურნირი: (8750)

1- 2500; 2- 1750; 3- 1200; 4 – 1000; 5 – 700; 6 – 500; 7 - 300

ELO 2000< - 200

ELO 1800 < -200

ELO 1400 < - 200

U14 - 200

8.3 B  - ქალთა ტურნირი: (8750)

1- 2500; 2- 1750; 3- 1200; 4 – 1000; 5 – 700; 6 – 500; 7 - 300

ELO 2000< - 200

ELO 1800 < -200

ELO 1400 < - 200

U14 – 200

8.4 C  – ღია ტურნირი U12 (1000)

ბიჭები:

1 – 250; 2 – 150; 3 – 100

გოგონები:

1 – 250; 2 – 150; 3 – 100

8.5. D -  მედია ტურნირი ( 500)

1 – 250; 2 – 150; 3 - 100

9. პრიზების გაცემის წესები:

- ყველა პრიზი დაიბეგრება საქართველოში მომქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;

- თანაბარი ქულების დაგროვების შემთხვევაში პრიზი არ იყოფა;

- ერთი და იგივე მონაწილის მიერ ორი პრიზის მოპოვების შემთხვევაში პრიზიორს  

  გადაეცემა მხოლოდ ერთი, მეტი   რაოდენობის ფულადი ჯილდო.

-  პრიზების მისაღებად სავალდებულოა დახურვაზე დასწრება.

10. სატურნირო შენატანი:

- A და B ტურნირებში:

   GM; IM; WGM; WIM  - გათავისუფლებული არიან სატურნირო შენატანისგან.

- დანარჩენი მონაწილეები - 30 ლარი.

- 12 წლამდე (01.01.2007 წ. შემდეგ დაბ.) მოჭადრაკეების სატურნირო შენატანია - 20 ლარი. 

- C ტურნირის მონაწილეთა შენატანი - 20 ლ.

- D ტურნირის მონაწილეები გათავისუფლებული არიან სატურნირო შენატანისგან.

11. რეგისტრაცია:

- რეგისტრაციის ბოლო ვადაა  2019 წლის  4 სექტემბრის 18.00 საათი.

- რეგისტრაციის დროს აუცილებელია  ბიჭებისა და გოგონებისთვის დაბადების   

   მოწმობის, ხოლო სხვა მონაწილეთათვის პირადობის მოწმობის წარმოდგენა.

- მონაწილეებმა რეგისტრაციისას უნდა წარმოადგინონ ან ელ-  ფოსტაზე   

   გადმოაგზავნონ „ჭადრაკის დედოფლის აკადემიის“ საბანკო ანგარიშზე სატურნირო

  შენატანის გადარიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

ელ-ფოსტა: maiachessacademy@gmail.com

„ჭადრაკის დედოფლის აკადემია“   საბანკო  რეკვიზიტები:

სს თიბისი ბანკი “            GE73TB7791736020100003 GEL

  1. . საერთო წესები:

  -  ტურის დაწყებიდან  15 წუთზე მეტის დაგვიანების შემთხვევაში მონაწილეს

      ჩაეთვლება  წაგება. D ტურნირზე -10 წუთზე მეტის დაგვიანებაზე წაგება.

  -  ნებისმიერ მონაწილეს უფლება აქვს გაასაჩივროს მსაჯთა კოლეგიის

      გადაწყვეტილება  სააპელაციო კომიტეტში.

დირექტორი: მაია ჩიბურდანიძე

ტურნირის მთავარი მსაჯი: საერთაშორისო არბიტრი სოფიო ნიკოლაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია: maiachessacademy@gmail.com;

ტელ. 593 246 256 სოფიო ნიკოლაძე

  • სათაური: საჭადრაკო ფესტივალი „მაიას თასი“
  • ავტორი:
  • თარიღი: 03-07-2019 5:39 PM
  • Tags:
Top