ბლოგი

Sophie Nikoladze's picture

საერთაშორისო საჭადრაკო ტურნირი ”ნონა გაფრინდაშვილის თასი-2019”

დ   ე   ბ   უ   ლ   ე   ბ   ა

20 - 29 სექტემბერი 2019 წ.

ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე, კოსტავას 37ა 

1. ორგანიზატორები:

1.1. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა  და სპორტის სამინისტრო;

1.2. საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია.

2. ტურნირები:

2.1.  A ღია ტურნირი   (ფიდეს რეიტინგით  2001 და მეტი, ასვე ფიდეს წოდებიანები - GM, IM,WGM, WIM);   

 - საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის ნომინაციით;                                                                                                 

 2.2.  B ღია ტურნირი  (ფიდეს რეიტინგით  2000  და ნაკლები, ურეიტინგო).

2.3.  C ღია ტურნირი  (ფიდეს რეიტინგით  1600  და ნაკლები, ურეიტინგო).

3. სათამაშო წესები:

3.1. დროის კონტროლი:  A ღია ტურნირში  - 90 წუთი 40  სვლაზე, შემდეგ 30 წუთი პარტიის ბოლომდე,

       30 წამის დამატებით  ყოველ სვლაზე. B და C ღია ტურნირში  - 90 წუთი პარტიის ბოლომდე,  30 წამის

       დამატებით  ყოველ   სვლაზე;

3.2. ტურნირები ტარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარული სისტემით 9 ტურად;     

4. ტურნირში მონაწილეობა:

4.1. ტურნირში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს. აუცილებელია  ჭაბუკებისა და

       გოგონებისათვის დაბადების მოწმობის, ხოლო ღია ტურნირებში მონაწილეთათვის პირადობის

       მოწმობის წარმოდგენა.

5. ტურნირების განრიგი:

ტური

რიცხვი

A და B ღია ტურნირი  

C ღია ტურნირი 

ჩამოსვლის დღე

20 სექტემბერი

 

 

გახსნა

21 სექტემბერი

16:00

11:00

I     ტური

21 სექტემბერი

16:00

11:00

II    ტური

22 სექტემბერი

16:00

11:00

III   ტური

23 სექტემბერი

16:00

11:00

IV   ტური

24 სექტემბერი

16:00

11:00

V    ტური

25 სექტემბერი

16:00

11:00

VI   ტური

26 სექტემბერი

16:00

11:00

VII   ტური

27 სექტემბერი

16:00

11:00

VIII  ტური

28 სექტემბერი

16:00

11:00

 IX  ტური

29 სექტემბერი

15:00

10:00

დახურვა

29 სექტემბერი

20:00

20:00

 

მონაწილეთა რაოდენობის მიხედვით ორგანიზატორი უფლებამოსილია, ტურნირის დაწყების  დროის (საათი) შესაბამისი კორექტირება მოახდინოს.                 

6. გამარჯვებულების გამოვლენა და დაჯილდოება:

6.1. თანაბარი  ქულების დაგროვების შემთხვევაში ადგილები განაწილდება:

ა) ურთიერთშორის შეხვედრა;

ბ) ბუჰგოლცი-1 (1 უდაბლესის გამოკლებით);

გ) ბუჰგოლცი (ყველა მეტოქის ქულათა ჯამი);

დ) შავებით ნათამაშები პარტიების მეტი რაოდენობით;

ე) მოგებების მეტი რაოდენობით.

6.2.  - A ღია ტურნირში: I ადგილზე გასული მოჭადრაკე ვაჟი და ქალი დაჯილდოვდებიან             

        ნონა გაფრინდაშვილის სახელობის თასებით, მედლებით, დიპლომებით და ფულადი  პრიზებით;              

        II - III ადგილზე გასულები დაჯილდოვდებიან მედლებით, დიპლომებით და ფულადი პრიზებით;

       - B და C ღია ტურნირებში: I ადგილზე გასული მოჭადრაკე ვაჟი და ქალი დაჯილდოვდებიან

თასებით, მედლებით, დიპლომებით და ფულადი  პრიზებით;              

        II - III ადგილზე გასულები დაჯილდოვდებიან მედლებით, დიპლომებით და ფულადი პრიზებით;

      - ყველა ასაკობრივ და რეიტინგ კატეგორიებში საპრიზო ადგილებზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან მედლებით და დიპლომებით.

7. საპრიზო ფონდი - 50 000 ლარი:

ტურნირი

კატეგორია

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A ღია ტურნირი

(2001 და მეტი)  

ვაჟები

7500

5000

3500

2500

1500

1200

900

700

600

500

ქალები

2500

1700

1000

 

 

 

 

 

 

 

ELO 2400<

750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELO 2200<

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B ღია ტურნირი

(2000 და ნაკლები)  

ვაჟები

3000

2000

1200

700

430

220

 

 

 

 

ქალები

800

600

400

 

 

 

 

 

 

 

სენიორები

(მამაკაცები-01.01.1970წ.მდე)

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სენიორები

(ქალები-01.01.1970წ.მდე)

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELO 1800<

500

350

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C ღია ტურნირი

(1600 და ნაკლები)

ვაჟები

1200

800

500

 

 

 

 

 

 

 

ქალები

600

400

200

 

 

 

 

 

 

 

ELO 1400<

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჭაბუკები-12 წ.

(01.01.2007 წ.-შემდეგ დაბ.)

400

340

280

 

 

 

 

 

 

 

გოგონები-12 წ.

(01.01.2007 წ.-შემდეგ დაბ.)

330

250

180

 

 

 

 

 

 

 

ჭაბუკები-10 წ.

(01.01.2009 წ.-შემდეგ დაბ.)

360

290

230

 

 

 

 

 

 

 

გოგონები-10 წ.

(01.01.2009 წ.-შემდეგ დაბ.)

270

210

150

 

 

 

 

 

 

 

ჭაბუკები-8 წ.

(01.01.2011 წ.-შემდეგ დაბ.)

310

250

200

 

 

 

 

 

 

 

გოგონები-8 წ.

(01.01.2011 წ.-შემდეგ დაბ.)

230

180

140

 

 

 

 

 

 

 

- ყველა პრიზი დაიბეგრება საქართველოში მოქმედი ფინანსური კანონმდებლობის შესაბამისად;

- თანაბარი ქულების შემთხვევაში პრიზები არ გაიყოფა. მონაწილეს გადაეცემა მხოლოდ ერთი   

   უდიდესი პრიზი;

-  პრიზების მისაღებად სავალდებულოა დახურვაზე დასწრება.

8. საწევრო შესატანი:

- A ღია ტურნირში:

რეიტინგი

ლარი

2501და მეტი, GM, IM,WGM, WIM

0

2401-2500

70  ლარი

2301-2400

80  ლარი

2201-2300

90  ლარი

2001-2200

100  ლარი

 

- B და C ღია ტურნირებში - 80 ლარი.

- საქართველოს მოქმედი ჩემპიონები ყველა ასაკში განთავისუფლებულნი არიან საწევრო შესატანისგან.

- 12 წლამდე (01.01.2007 წ.-შემდეგ დაბ.) ასაკის მოჭადრაკეების სატურნირო შესატანია 50 ლარი. 

  •  მონაწილეთა სატურნირო შესატანს, ცხოვრების, კვების და გზის თანხებს იხდის მიმავლინებელი ორგანიზაცია   
  •  

- საწევრო შესატანის ანგარიშსწორება იწარმოებს საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის  შემდეგ ანგარიშზე:

    ააიპ "საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია"

          სს "თიბისი ბანკი"

           საბანკო ანგარიში: GE45TB0313936080100006GEL    საბანკო კოდი (მფო) – TBCBGE 22

  • რეგისტრაციის ბოლო ვადაა  2019 წლის  20 სექტემბრის 18.00 საათი.

9. საერთო წესები:

9.1. ტურნირზე დაგვიანების დრო – 30 წუთი.

  1. ნებისმიერ მონაწილეს შესაბამისი პარტიის დასრულებიდან 30 წუთის განმავლობაში უფლება აქვს

გაასაჩივროს მსაჯთა კოლეგიის გადაწყვეტილება სააპელაციო კომიტეტში. მონაწილე ვალდებულია

წერილობით პროტესტთან ერთად საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციაში გადაიხადოს 50 ლარი,

რომელიც პროტესტის დაკმაყოფილების შემთხვევაში უკან დაუბრუნდება.

10. საორგანიზაციო კომიტეტი:

ტურნირის დირექტორი: ნონა გაფრინდაშვილი.

ტურნირის ტექნიკური დირექტორი: საერთაშორისო ორგანიზატორი დათო კოდუა.

ტურნირის მთავარი მსაჯი: საერთაშორისო არბიტრი მარგალიტა თანდაშვილი.

საკონტაქტო ინფორმაცია:ნატა ალავიძე: -ელ-ფოსტა - n.alavidze64@gmail.com  მობ:  558 11 86 83                    

 

  • სათაური: საერთაშორისო საჭადრაკო ტურნირი ”ნონა გაფრინდაშვილის თასი-2019”
  • ავტორი:
  • თარიღი: 20-08-2019 4:26 AM
  • Tags:
Top