ბლოგი

Sophie Nikoladze's picture

საქართველოს ჩემპიონატი -U8;U12;U16

                                                                    დ  ე  ბ  უ  ლ  ე  ბ  ა

21 - 31 მაისი 2018 წ.  ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

1. ჩატარების ადგილი: ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე, კოსტავას 37 ა.

2. სისტემა და კვალიფიკაცია: ტურნირი ტარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარული სისტემით 9 ტურად.

 • მოჭადრაკეთა შესაბამისი რაოდენობის შემთხვევაში  დაითვლება ფიდეს რეიტინგი.

აუცილებლობის შემთხვევაში ტურნირის ჩატარების სისტემას განსაზღვრავს ორგანიზატორი.

3. დროის კონტროლი: ყოველ პარტიაზე თითოეულ მონაწილეს მიეცემა 90 წუთი 40 სავლაზე, შემდეგ

30 წუთი პარტიის ბოლომდე, ყოველ სვლაზე (პირველი სვლიდან) 30 წამის დამატებით.

4. მონაწილენი:

ტურნირში მონაწილეობის უფლება აქვთ საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის წევრებს:

 1. 8 წლამდე - 2010 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ ჭაბუკებს და გოგონებს;  12 წლამდე - 2006 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ ჭაბუკებს და გოგონებს;  16 წლამდე - 2002 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ ჭაბუკებს და გოგონებს;

      8 და12 წლამდე ტურნირში დაიშვებიან შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით:                                                                  

- 2017 წლის ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონატების ათეულში გასული შესაბამისი ასაკის მოჭადრაკეები;

- 2017 წლის საქართველოს ჩემპიონატში I-III ადგილზე გასული შესაბამისი ასაკის მოჭადრაკეები;

- საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის ნომინაციით - მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში;

- საქართველოს 2018 წლის8 და 12 წლამდე ჩემპიონატების აღმოსავლეთ და დასავლეთ ზონების

პირველი ლიგებიდან - 5-5 მოჭადრაკე;

- საქართველოს 2018 წლის რეგიონული ჩემპიონატებიდან ადგილები მიეცემათ:

3-3 ადგილი ქ.თბილისსა და იმერეთის რეგიონს, 2-2 ადგილი აჭარის ა/რ და სამეგრელოს რეგიონს,

დანარჩენ რეგიონებს 1-1 ადგილი.

ასევე დამატებითი ადგილები მიეცემათ რეგიონებს ყოველ 10 მონაწილეზე 1 მოჭადრაკე, შესაბამისად

15-20 მონაწილეზე 2 ადგილი; 25-30 მონაწილეზე 3 ადგილი; 35-40 მონაწილეზე 4 ადგილი და ა.შ.                                                                                                                                                                           

5. რეგისტრაცია და სატურნირო შესატანი:

მონაწილეებმა რეგისტრაციისას უნდა წარმოადგინონ ან გადმოაგზავნონ დაბადების მოწმობის

ასლი და საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის საბანკო ანგარიშზე ჩემპიონატის სატურნირო

შესატანის გადარიცხვისდამადასტურებელი დოკუმენტი 2018 წლის 18 მაისის 18.00 საათამდე:

       სალომე სირაძე - ელ-ფოსტა - salosiradze@hotmail.com      მობ:  555 54 09 91

ნატა ალავიძე: -ელ-ფოსტა - nataalavidze.alavidze4@gmail.com  ტელ: 299 77 36,  მობ:  558 11 86 83                    

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის საბანკორეკვიზიტები:

                 სს "თიბისი ბანკი"

                ანგარიშსწორების ანგარიში: GE45TB0313936080100006GEL

                საბანკო კოდი (მფო) – TBCBGE 22

              -  რეგისტრაციის ბოლო ვადაა  2018 წლის  18 მაისის 18.00 საათი.

              -  თითოეული მონაწილის სატურნირო შესატანია 20 ლარი (სოციალურად დაუცველები და

                  მრავალშვილიანები განთავისუფლებულნი არიან სატურნირო შესატანიდან).

              -  დაგვიანებული რეგისტრაციის შემთხვევაში სატურნირო შესატანია 40 ლარი.

              -  რეგისტრაციის ბოლო ვადის დარღვევის შემთხვევაში ორგანიზატორს უფლება აქვს არ

                  დაარეგისტრიროს მოჭადრაკე რომელმაც დაარღვია რეგისტრაციის ვადები.

6. თაი- ბრექი: ორი ან რამოდენიმე მონაწილის მიერ თანაბარი რაოდენობის ქულების დაგროვების  

შემთხვევაში ადგილები განაწილდება:

 1.              . ბუჰგოლცი -1(1 უდაბლესის გამოკლებით);
 2.              . ბუჰგოლცი (ყველა მეტოქის ქულათა ჯამი);
 3.                   . პირადი შეხვედრა;

4. მოგების რაოდენობით;

5. პროგრესი (რეგრესი).

7. ტურნირის განრიგი:

    ტური

 •  

    

  საათი

ჩამოსვლის დღე

21 მაისი

 

 

გახსნა

22 მაისი

 

15:00

 I ტური

22 მაისი

 

15:00

II ტური

23 მაისი

 

15:00

III ტური

24 მაისი

15:00

Iv  ტური

25 მაისი

15:00

V ტური

26 მაისი

 

15:00

VI ტური

27 მაისი

 

15:00

VII ტური

28 მაისი

 

15:00

VIII ტური

29 მაისი

 

15:00

IX ტური

30 მაისი

 

11:00

დახურვა

30 მაისი

 

16:00

გამგზავრების დღე

31 მაისი

 

 

გამარჯვებულები:   

-     I ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან თასებით, მედლებით, დიპლომებით და 

200 ლარიანი ფასიანი ვაუჩერით.

 • II ადგილზე გასული  მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან მედლებით, დიპლომებით და   

150 ლარიანი ფასიანი ვაუჩერით.

 • III ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან მედლებით, დიპლომებით და                      

100 ლარიანი ფასიანი ვაუჩერით.

          - I ადგილზე გასული მოჭადრაკეები მოიპოვებენ შესაბამისი ასაკის მოჭადრაკეთა მსოფლიოს

                ჩემპიონატების საგზურებს. საქართველოს ჩემპიონებს ეძლევათ საგზურის არჩევის საშუალება.

- II ადგილზე გასული მოჭადრაკეები მოიპოვებენ შესაბამისი ასაკის მოჭადრაკეთა ევროპის 

ჩემპიონატის საგზურს.

- I-V ადგილზე გასულ მოჭადრაკეებს უფლება ეძლევათ საკუთარი ხარჯებით მიიღონ  მონაწილეობა 

                    მსოფლიოს ანევროპისჩემპიონატში.

                 - საპრიზო ადგილებზე გასული მოჭადრაკეების შედეგებით გამოვლინდებიან საუკეთესო

რეგიონული ფედერაციები, რომლებიც დაჯილდოვდებიან:

- I ადგილზე გასული ფედერაცია თასით, მედლით და დიპლომით;

                  - II - III ადგილზე გასული ფედერაციები მედლებით და დიპლომებით.

 1. საერთო წესები:

- ტურის დაწყებიდან 30 წუთზე მეტის დაგვიანების შემთხვევაში მონაწილეს ჩაეთვლება წაგება.

        - ნებისმიერ მონაწილეს უფლება აქვს გაასაჩივროს მსაჯთა კოლეგიის გადაწყვეტილება სააპელაციო

          კომიტეტში, რომელიც არჩეული იქნება საქართველოს ჩემპიონატის გახსნის ცერემონიალზე. მონაწილე

          ვალდებულია წერილობით პროტესტთან ერთად საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციაში გადაიხადოს              

          20 ლარი, რომელიც პროტესტის დაკმაყოფილების შემთხვევაში უკან დაუბრუნდება. პროტესტი

          განხილული უნდა იყოს სააპელაციო კომიტეტის მიერ ტურის დამთავრებიდან 15 წუთის განმავლობაში.

ღონისძიებასთან დაკავშირებული საორგანიზაციო ხარვეზის შემთხვევაში მიმართეთ  საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის ღონისძიებების კომისიის სამდივნოს:  მობ: 593 60 09 11.  ელ-ფოსტა: chesspoti@yahoo.com

          ტურნირის დირექტორი – საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის ვიცე–პრეზიდენტი ზურაბ მიქაძე.

           მთავარი მსაჯი – საერთაშორისო არბიტრი მარგალიტა თანდაშვილი.

საქართველოს  ჩემპიონატის უმაღლესი ლიგა 8,12 და 16 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის                                                     

21-31 მაისი 2018  წ.   ქ. თბილისი                                                              

დ  ე  ბ  უ  ლ  ე  ბ  ი  ს   დ  ა  ნ  ა  რ  თ  ი

საუკეთესო რეგიონული ფედერაციების გამოსავლენი კონკურსი

რეგიონული ფედერაციებისთვის ქულების დარიცხვის კრიტერიუმი:

I ადგილი - 20 ქულა

II ადგილი - 10 ქულა

III ადგილი - 5 ქულა

 

 

 

 • სათაური: საქართველოს ჩემპიონატი -U8;U12;U16
 • ავტორი:
 • თარიღი: 13-05-2018 9:10 PM
 • Tags:
Top