ბლოგი

Sophie Nikoladze's picture

”საქართველოს გრან-პრის გათამაშება-2019” (I ეტაპი) სწრაფ ჭადრაკში ქალთა შორის

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

23.02-24.02.2019 წ.  თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

1. მიზანი და ამოცანები:

   საქართველოში ჭადრაკის შემდგომი პოპულარიზაცია.

     რაპიდში საქართველოს გრან-პრის I ეტაპის გამარჯვებულების  გამოვლენა.

2.  ჩატარების  ვადები  და  ადგილი:

  23.02-24.02. 2019 წ.  თბილისი, ჭადრაკის სასახლე.

3.  მონაწილენი:

ტურნირში დაიშვება  საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის წევრი ყველა მსურველი ქალი,   ვისაც აქვს საერთაშორისო რეიტინგი.

სამივლინებო ხარჯებს (მგზავრობა, დაბინავება, კვება, სატურნირო და საწევრო შესატანებს) გაიღებენ მიმავლინებელი ორგანიზაციები.

4.  სისტემა  და  დროის  კონტროლი:

  ტურნირი გაიმართება ფიდეს წესებით, შვეიცარიული სისტემით 9 ტურად. 

  თითოეულს 15 წუთი პარტიის ბოლომდე, ყოველ სვლაზე 10 წამის დამატებით.

5. თაი – ბრექი:

ორი ან რამოდენიმე მონაწილის მიერ თანაბარი რაოდენობის ქულების დაგროვების

შემთხვევაში ადგილები განაწილდება:

  1. ბუჰგოლცი-1(1 უდაბლესის გამოკლებით) ;
  2. ბუჰგოლცი (ყველა მეტოქის ქულათა ჯამი);
  3. მოგებების რაოდენობით;
  4. პროგრესი (რეგრესით).

6.  კვალიფიკაცია:

      ტურნირში დაითვლება ფიდეს რეიტინგი რაპიდში.

7.  რეგისტრაცია და სატურნირო შესატანი:

- მონაწილეებმა რეგისტრაციისას უნდა წარმოადგინონ ან გადმოაგზავნონ საქართველოს

ჭადრაკის ფედერაციის 2019 წლის საწევროს და საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის

საბანკო ანგარიშზე სატურნირო შესატანის გადარიცხვის დამადასტურებელი

დოკუმენტები 2019 წლის  23 თებერვლის 14:00 საათამდე:

ნატა ალავიძე. ელ-ფოსტა - nataalavidze.alavidze4@gmail.com  ტელ: 2-99-77-36,  მობ:  5-58 11-86-83.

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის საბანკორეკვიზიტები:

 სს "თიბისი ბანკი"

ანგარიშსწორების ანგარიში: GE45TB0313936080100006GEL

საბანკო კოდი (მფო) – TBCBGE 22

- თითოეული მონაწილის სატურნირო შესატანია 15 ლარი (უნაღდო ანგარიშსწორებით).

- დიდოსტატები და საერთაშორისო ოსტატები განთავისუფლებულნი არიან  სატურნირო 

შესატანისგან.

8.  ტურნირის განრიგი:

ტური

თარიღი

დრო

რეგისტრაცია

23 თებერვალი

11:00 – 14:00

I ტურის კენჭისყრა

23 თებერვალი

14:30

გახსნა

23 თებერვალი

15:00

I-V    ტური

23 თებერვალი

15:00

VI-IX   ტური

24 თებერვალი

15:00

დახურვა

24 თებერვალი

 

 

9.    პრიზები : საპრიზო ფონდია:  1200 ლარი.

 

 

1

2

3

ქალები

500

300

200

ELO 2000<

100

 

 

ELO 1600<

100

 

 

 

 

 თანაბარი ქულების დაგროვების შემთხვევაში საპრიზო ადგილები განაწილდება    კოეფიციენტით, მაგრამ  ფულადი პრიზები გაიყოფა თანაბრად.

ყველა პრიზი დაიბეგრება საქართველოში მოქმედი ფინანსური კანონმდებლობის შესაბამისად.  

10. საერთო წესები:

5 წუთზე მეტის დაგვიანების შემთხვევაში მონაწილეს ჩაეთვლება წაგება.

უფლება აქვს გაასაჩივროს მსაჯთა კოლეგიის გადაწყვეტილება სააპელაციო კომიტეტში,

რომელიც არჩეული იქნება ტურნირის გახსნის ცერემონიალზე.

მონაწილე ვალდებულია წერილობით პროტესტთან ერთად საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციაში გადაიხადოს 20 ლარი, რომელიც პროტესტის დაკმაყოფილების შემთხვევაში უკან დაუბრუნდება.

ტურნირის დირექტორი: საერთაშორისო ორგანიზატორი - დათო კოდუა                                                                              

მთავარი მსაჯი:  საერთაშორისო არბიტრი - მარგალიტა თანდაშვილი

  • სათაური: ”საქართველოს გრან-პრის გათამაშება-2019” (I ეტაპი) სწრაფ ჭადრაკში ქალთა შორის
  • ავტორი:
  • თარიღი: 21-01-2019 2:44 AM
  • Tags:
Top