ბლოგი

Sophie Nikoladze's picture

საქართველოს სასკოლო ჩემპიონატი 7, 9 და 11 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის

დ   ე   ბ   უ   ლ   ე   ბ   ა

25 იანვარი - 3 თებერვალი  2019  წ.   ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

1. ორგანიზატორი:

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია.

2. ჩატარების ვადები და ადგილი:

    25.01-03.02. 2019  წ.   ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე.

3. მონაწილენი:

    ტურნირში მონაწილეობის უფლება აქვთ:

    7 წლამდე -  2012 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ ჭაბუკებს და გოგონებს.

    9 წლამდე -  2010 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ ჭაბუკებს და გოგონებს.

    11 წლამდე -  2008 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ ჭაბუკებს და გოგონებს.

    ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის სავალდებულოა საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის 2019 წლის

    საწევროს გადახდა. სამივლინებო ხარჯებს გაიღებენ მიმავლინებელი ორგანიზაციები.

4. სისტემა და კვალიფიკაცია:

ტურნირი ტარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარული სისტემით 9 ტურად.

რეიტინგიან მოჭადრაკეთა 30%-ზე მეტი რაოდენობის შემთხვევაში ტურნირში დაითვლება ფიდეს რეიტინგი.  აუცილებლობის შემთხვევაში ტურნირის ჩატარების სისტემას განსაზღვრავს  ორგანიზატორი.

    

5. დროის კონტროლი:

ყოველ პარტიაზე თითოეულ მონაწილეს მიეცემა 90 წუთი 40  სვლაზე, შემდეგ  30 წუთი პარტიის

ბოლომდე, ყოველ სვლაზე (პირველი სვლიდან) 30 წამის დამატებით.

6. რეგისტრაცია და სატურნირო შესატანი: 

მონაწილეებმა რეგისტრაციისას უნდა წარმოადგინონ ან გადმოაგზავნონ დაბადების მოწმობის ასლი,

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის 2019 წლის საწევროს და საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის

საბანკო ანგარიშზე ჩემპიონატის სატურნირო შესატანის გადარიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტები

2019 წლის  23 იანვრის 18.00 საათამდე:

ნატა ალავიძე: -ელ-ფოსტა - nataalavidze.alavidze4@gmail.com  ტელ: 299 77 36,  მობ:  558 11 86 83

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის საბანკორეკვიზიტები:

 სს "თიბისი ბანკი"

ანგარიშსწორების ანგარიში: GE45TB0313936080100006GEL

საბანკო კოდი (მფო) – TBCBGE 22

-  რეგისტრაციის ბოლო ვადაა  2019 წლის  23 იანვრის 18.00 საათი.

-  თითოეული მონაწილის სატურნირო შესატანია 20 ლარი (უნაღდო ანგარიშსწორებით)

-  სოციალურად დაუცველები და მრავალშვლიანები განთავისუფლებულნი არიან სატურნირო

შესატანიდან.

-  დაგვიანებული რეგისტრაციის შემთხვევაში სატურნირო შესატანია 40 ლარი (უნაღდო

ანგარიშსწორებით).

    - რეგისტრაციის ბოლო ვადის დარღვევის შემთხვევაში ორგანიზატორს უფლება აქვს არ

       დაარეგისტრიროს მოჭადრაკე რომელმაც დაარღვია რეგისტრაციის ვადები.

7. თაი – ბრექი:

ორი ან რამოდენიმე მონაწილის მიერ თანაბარი რაოდენობის ქულების დაგროვების შემთხვევაში

ადგილები განაწილდება:

 1. ურთიერთშორის შეხვედრა;
 2. ბუჰგოლცი-1 (1 უდაბლესის გამოკლებით);
 3. ბუჰგოლცი (ყველა მეტოქის ქულათა ჯამი);
 4. შავებით ნათამაშები პარტიების მეტი რაოდენობით;
 5. მოგებების მეტი რაოდენობით.

 

-2-

 

8. ტურნირის განრიგი:

ტური

რიცხვი

დღე

საათი

ჩამოსვლის დღე

25 იანვარი

პარასკევი

 

I ტურის კენჭისყრა

 

26 იანვარი

 

შაბათი

12:00

გახსნა

15:00

I ტური

15:00

II ტური

27 იანვარი

კვირა

15:00

III ტური

28 იანვარი

ორშაბათი

15:00

IV ტური

29 იანვარი

სამშაბათი

15:00

V ტური

30 იანვარი

ოთხშაბათი

15:00

VI ტური

31 იანვარი

ხუთშაბათი

15:00

VII ტური

1 თებერვალი

პარასკევი

15:00

VIII ტური

2 თებერვალი

შაბათი

15:00

IX ტური

3 თებერვალი

კვირა

11:00

დახურვა

3 თებერვალი

კვირა

15:00

    

     მონაწილეთა რაოდენობის მიხედვით ორგანიზატორი უფლებამოსილია, ტურნირის დაწყების                       

     დროის (საათი) შესაბამისი კორექტირება მოახდინოს.

 

9. პრიზები: საპრიზო ფონდია 3 600 ლარი.

 

ადგილი

11წ. ჭაბუკები

11წ. გოგონები

9წ. ჭაბუკები

9წ. გოგონები

7წ. ჭაბუკები

7წ. გოგონები

1

300

300

300

300

300

300

2

200

200

200

200

200

200

3

100

100

100

100

100

100

 

 

     - თანაბარი ქულების შემთხვევაში პრიზები არ გაიყოფა.

     - პრიზები იბეგრება მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.  

 

10. დაჯილდოვება:

- I ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან თასებით, მედლებით და დიპლომებით.

- II-III ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან მედლებით და დიპლომებით.

 - I ადგილზე გასული მოჭადრაკეები მიიღებენ შესაბამისი ასაკის მოჭადრაკეთა მსოფლიო სასკოლო 

      ჩემპიონატის საგზურებს.

 - სამეულში გასულ მოჭადრაკეებს უფლება ეძლევათ საკუთარი ხარჯებით მონაწილეობა მიიღონ

      მსოფლიო სასკოლო ჩემპიონატში.

 - I ადგილზე გასულ მოჭადრაკეებს მიენიჭებათ შეასაბამისი სპორტული თანრიგი:                                             

      7 წლამდე - III თანრიგი, 9 წლამდე - II თანრიგი, 11 წლამდე - I თანრიგი.

 - საპრიზო ადგილებზე გასული მოჭადრაკეების შედეგებით გამოვლინდებიან საუკეთესო რეგიონული

ფედერაციები, რომლებიც დაჯილდოვდებიანთასებითა და დიპლომებით.

11. საერთო წესები:

- ტურის დაწყებიდან30 წუთზემეტის დაგვიანების შემთხვევაში მონაწილეს ჩაეთვლება წაგება.

- ნებისმიერ მონაწილეს შესაბამისი პარტიის დასრულებიდან 15 წუთის განმავლობაში უფლება აქვს

გაასაჩივროს მსაჯთა კოლეგიის გადაწყვეტილება სააპელაციო კომიტეტში, რომელიც არჩეული იქნება

ტურნირის გახსნის ცერემონიალზე.

მონაწილე ვალდებულია წერილობით პროტესტთან ერთად საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციაში

გადაიხადოს 20 ლარი, რომელიც პროტესტის დაკმაყოფილების შემთხვევაში უკან დაუბრუნდება.

  - არასაპატიო მიზეზით ტურნირის მიტოვების შემთხვევაში მონაწილე დისკვალიფიცირებული იქნება

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტის ბრძანების (#10. 20/01/2014 წ.) შესაბამისად.

 • ჩემპიონატში შესაძლებელია სპორტული თანრიგის შესრულება.
 • დირექტორი: საერთაშორისო ორგანიზატორი - დათო კოდუა

მთავარი მსაჯი:საერთაშორისო არბიტრი - მარგალიტა თანდაშვილი

 • სათაური: საქართველოს სასკოლო ჩემპიონატი 7, 9 და 11 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის
 • ავტორი:
 • თარიღი: 11-01-2019 2:41 PM
 • Tags:
Top