საქართველოს გრან-პრის გათამაშება-2017 -II ეტაპი (ბლიცი;ქალები)

 

დ  ე  ბ  უ  ლ  ე  ბ  ა

26.07.2017 წ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

1. მიზანი და ამოცანები:

   - საქართველოში ჭადრაკის შემდგომი პოპულარიზაცია.

      - ბლიცში  საქართველოს გრან-პრის II ეტაპის გამარჯვებულების  გამოვლენა.

2.  ჩატარების  ვადები  და  ადგილი

საქართველოს გრან-პრის გათამაშება-2017 -II ეტაპი (რაპიდი;ქალები)

დ  ე  ბ  უ  ლ  ე  ბ  ა

 

24.07-25.07.2017 წ.  თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

1. მიზანი და ამოცანები:

   - საქართველოში ჭადრაკის შემდგომი პოპულარიზაცია.

      - რაპიდში საქართველოს გრან-პრის II ეტაპის გამარჯვებულების  გამოვლენა.

2.  ჩატარების  ვადები  და  ადგილი

   24.07-25.07.2017 წ.  თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

3.  მონაწილენი:

     - ტურნირში დაიშვება  საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის წევრი ყველა

       მსურველი ქალი,   ვისაც აქვს საერთაშორისო რეიტინგი.

ფოთის XII საერთაშორისო საჭადრაკო ფესტივალი

 
                         
დ ე ბ უ ლ ე ბ ა
         
ქ. ფოთი.  13-22 ივლისი, 2017 წელი.
         ორგანიზატორები:
          - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია.      
  - საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია.

საქართველოს გრან-პრის გათამაშება-2017 (ბლიცი) - III ეტაპი

 დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

 30.06.2017 წ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

1. მიზანი და ამოცანები:

   - საქართველოში ჭადრაკის შემდგომი პოპულარიზაცია.

      - ბლიცში  საქართველოს გრან-პრის III ეტაპის გამარჯვებულების  გამოვლენა.

2.  ჩატარების  ვადები  და  ადგილი

     30.06.2017 წ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

'საქართველოს გრან-პრის გათამაშება-2017 (რაპიდი) - III ეტაპი

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა                                        

28.06-29.06.2017 წ.  თბილისი, ჭადრაკის სასახლე                                              

1. მიზანი და ამოცანები:

   - საქართველოში ჭადრაკის შემდგომი პოპულარიზაცია.

      - რაპიდში საქართველოს გრან-პრის III ეტაპის გამარჯვებულების  გამოვლენა.

2.  ჩატარების  ვადები  და  ადგილი

    28.06-29.06.2017 წ.  თბილისი, ჭადრაკის სასახლე.

3.  მონაწილენი:

     - ტურნირში დაიშვება  საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის წევრი ყველა

       მსურველი,   ვისაც აქვს საერთაშორისო რეიტინგი.

გვერდები

Top