საქართველოს გრან-პრის გათამაშება-2018(III ეტაპი)-რაპიდი;ბლიცი

რაპიდი  ვაჟთა  შორის

დებულება

18.05-19.05.2018 წ.  თბილისი, ჭადრაკის სასახლე                                         

1. მიზანი და ამოცანები:

    საქართველოში ჭადრაკის შემდგომი პოპულარიზაცია.

      რაპიდში საქართველოს გრან-პრის III ეტაპის გამარჯვებულების  გამოვლენა.

საქართველოს ჩემპიონატი -U8;U12;U16

                                                                    დ  ე  ბ  უ  ლ  ე  ბ  ა

21 - 31 მაისი 2018 წ.  ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

1. ჩატარების ადგილი: ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე, კოსტავას 37 ა.

2. სისტემა და კვალიფიკაცია: ტურნირი ტარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარული სისტემით 9 ტურად.

”საქართველოს გრან-პრის გათამაშება-2018” (I ეტაპი) - ბლიცი ქალთა შორის

 დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

 17.05.2018 წ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

1. მიზანი და ამოცანები:

    საქართველოში ჭადრაკის შემდგომი პოპულარიზაცია.

      ბლიცში  საქართველოს გრან-პრის I ეტაპის გამარჯვებულების  გამოვლენა.

2.  ჩატარების  ვადები  და  ადგილი

    17.05.2018 წ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე.

”საქართველოს გრან-პრის გათამაშება-2018” (I ეტაპი) - რაპიდი ქალთა შორის

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა            

15.05-16.05.2018 წ.  თბილისი, ჭადრაკის სასახლე                                              

1. მიზანი და ამოცანები:

    საქართველოში ჭადრაკის შემდგომი პოპულარიზაცია.

      რაპიდში საქართველოს გრან-პრის I ეტაპის გამარჯვებულების  გამოვლენა.

2.  ჩატარების  ვადები  და  ადგილი

საქართველოს ჩემპიონატი U10;U14;U18

               დ  ე  ბ  უ  ლ  ე  ბ  ა 

  4 -14 მაისი 2018 წ.  ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

                                                                   

1. ჩატარების ადგილი: ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე, კოსტავას 37 ა.

2. სისტემა და კვალიფიკაცია: ტურნირი ტარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარული სისტემით 9 ტურად.  

გვერდები

Top