ალექსანდრე ბოკუჩავას თასი (რეიტინგ-ტურნირი)16 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის

დ   ე   ბ   უ   ლ   ე   ბ   ა

   18.04-25.04. 2018  წ.   ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

1. ორგანიზატორი:

    საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია.

2. ჩატარების ვადები და ადგილი:

    18.04-25.04. 2018  წ.   ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე.

3. მონაწილენი:

საქართველოს ჩემპიონატი U7

დ   ე   ბ   უ   ლ   ე   ბ   ა

27  აპრილი - 4 მაისი 2018 წ.   ქ.თბილისი, ჭადრაკის სასახლე.

.  სისტემა და კვალიფიკაცია: ტურნირი ტარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარული სისტემით, 7 ტურად.                       

     ტურნირში  არ დაითვლება ფიდეს რეიტინგი. აუცილებლობის შემთხვევაში ტურნირის ჩატარების სისტემას   

     განსაზღვრავს  ორგანიზატორი.

საქართველოს გრან-პრის გათამაშება-2018(II ეტაპი)ბლიცში ვაჟთა შორის

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა                             

05.04.2018 წ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

1. მიზანი და ამოცანები:

    საქართველოში ჭადრაკის შემდგომი პოპულარიზაცია.

      ბლიცში  საქართველოს გრან-პრის II ეტაპის გამარჯვებულების  გამოვლენა.

2.  ჩატარების  ვადები  და  ადგილი

საქართველოს გრან-პრის გათამაშება-2018 (II ეტაპი)-რაპიდში ვაჟთა შორის

 დ ე ბ უ ლ ე ბ ა               

  03.04-04.04.2018 წ.  თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

1. მიზანი და ამოცანები:

    საქართველოში ჭადრაკის შემდგომი პოპულარიზაცია.

      რაპიდში საქართველოს გრან-პრის II ეტაპის გამარჯვებულების  გამოვლენა.

2.  ჩატარების  ვადები  და  ადგილი

ევროპის 2018 წლის ინდივიდუალური ჩემპიონატი ჭადრაკში

ბათუმი, საქართველო   2018 წლის 16 – 29 მარტი

 ამონაწერი  დებულებიდან

 (საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის წევრებისათვის)

 

პარასკევი

გვერდები

Top