ქ. თბილისის ჩემპიონატი 9,11,13წლამდე ჭაბუკთა და გოგონათა შორის

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა 
                 

12.06-19.06. 2017 წ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

                                
1.  სისტემა: ტურნირი ტარდება ფიდე-ს წესებით, შცეიცარიული სისტემით 7 ტურად.

ვახტანგ ქარსელაძის მემორიალი 8, 10, 12 და 14 წლის მოჭადრაკეებს შორის

 

 დებულება  

        

 26.05-02.02. 2017 წ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე                         

1. ჩატარების სისტემა: ჩატარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარული სისტემით,

  7 ტურად. 12-ზე ნაკლები გუნდების შემთხვევაში ჩატარების სისტემას

  განსაზღვრავს მსაჯთა კოლეგია.

  I ტურნირში დაიშვებიან (8წ.) 2009 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულნი.

  II ტურნირში დაიშვებიან (10წ.) 2007 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულნი.

  III ტურნირში დაიშვებიან (12წ.) 2005 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულნი.

”საქართველოს გრან-პრის გათამაშება-2017” (I ეტაპი) ბლიცში ქალთა შორის

  დ ე ბ უ ლ ე ბ ა                                                   

 02.06.2017 წ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

1. მიზანი და ამოცანები:

   - საქართველოში ჭადრაკის შემდგომი პოპულარიზაცია.

      - ბლიცში  საქართველოს გრან-პრის I ეტაპის გამარჯვებულების  გამოვლენა.

2.  ჩატარების  ვადები  და  ადგილი

”საქართველოს გრან-პრის გათამაშება-2017” (I ეტაპი) რაპიდში ქალთა შორის

             დ ე ბ უ ლ ე ბ ა          

                                       

31.05-01.06.2017 წ.  თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

 

1. მიზანი და ამოცანები:

   - საქართველოში ჭადრაკის შემდგომი პოპულარიზაცია.

      - რაპიდში საქართველოს გრან-პრის I ეტაპის გამარჯვებულების  გამოვლენა.

თბილისის ჩემპიონატი - U16 წლამდე ჭაბუკთა და გოგონათა შორის.

 დ ე ბ უ ლ ე ბ ა  
                     
 18.05-25.05. 2017 წ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე
                              
1. სისტემა: ტურნირი ტარდება ფიდე-ს წესებით, შცეიცარიული სისტემით 7 ტურად.
  მონაწილეთა რაოდენობის მიხედვით ჩატარების სისტემას განსაზღვრავს მსაჯთა 
  კოლეგია.

2.  დროის კონტროლი: თითოეულს 1 სთ. მთელ პარტიაზე, ყოველ სვლაზე 10 წმ. 
   დამატებით.

3.  მონაწილენი: ტურნირში დაიშვებიან თბილისის სკოლის მოსწავლე ჭაბუკები და 
   გოგონები დაბადებული 2001 წლის 1 იანვრის შემდეგ.

თბილისის ჩემპიონატი - U07 წლამდე ჭაბუკთა და გოგონათა შორის.

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა  
                    
17.05-24.05. 2017 წ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე
                               
1.  სისტემა: ტურნირი ტარდება ფიდე-ს წესებით, შცეიცარიული სისტემით 7 ტურად.
   მონაწილეთა რაოდენობის მიხედვით ჩატარების სისტემას განსაზღვრავს მსაჯთა 
   კოლეგია.

2.  დროის კონტროლი: თითოეულს 1 სთ. მთელ პარტიაზე, ყოველ სვლაზე 10 წამის    
    დამატებით.

3.  მონაწილენი: ტურნირში დაიშვებიან თბილისში მცხოვრები და თბილისის სკოლის    
    მოსწავლე ჭაბუკები და გოგონები დაბადებული 2010 წლის 1 იანვრის შემდეგ.

საქართველოს ჩემპიონატი 8 -18 წ. ჭაბუკთა და გოგონათა შორის

 

დ   ე   ბ   უ   ლ   ე   ბ   ა

 4 – 14  მაისი,  2017  წ.   ქ. ბათუმი

1. ჩატარების ადგილი; ქ. ბათუმი, თამარ მეფის გამზირი N43, სათამაშო დარბაზი  ,,კ ა ი ს ა‘’

2. სისტემა და კვალიფიკაცია: ტურნირი ტარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარული სისტემით 9 ტურად.

    რეიტინგიან მოჭადრაკეთა შესაბამისი რაოდენობის შემთხვევაში ტურნირში დაითვლება ფიდეს

    რეიტინგი.  აუცილებლობის შემთხვევაში ტურნირის ჩატარების სისტემას განსაზღვრავს  

    ორგანიზატორი.

გვერდები

Top