საქართველოს გრან-პრის გათამაშება-2018 (III ეტაპი)- ელვისებურ ჭადრაკში

 დ ე ბ უ ლ ე ბ ა           

 19.06.2018 წ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

1. მიზანი და ამოცანები:

   საქართველოში ჭადრაკის შემდგომი პოპულარიზაცია.

      ბლიცში  საქართველოს გრან-პრის II ეტაპის გამარჯვებულების  გამოვლენა.

2.  ჩატარების  ვადები  და  ადგილი

საქართველოს გრან-პრის გათამაშება-2018 (III ეტაპი) - სწრაფ ჭადრაკში ქალთა შორის

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

 17.06-18.06.2018 წ.  თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

1. მიზანი და ამოცანები:

   საქართველოში ჭადრაკის შემდგომი პოპულარიზაცია.

     რაპიდში საქართველოს გრან-პრის II ეტაპის გამარჯვებულების  გამოვლენა.

2.  ჩატარების  ვადები  და  ადგილი

  17.06-18.06.2018 წ.  თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

საქართველოს გრან-პრის გათამაშება-2018(III ეტაპი)-რაპიდი;ბლიცი

რაპიდი  ვაჟთა  შორის

დებულება

18.05-19.05.2018 წ.  თბილისი, ჭადრაკის სასახლე                                         

1. მიზანი და ამოცანები:

    საქართველოში ჭადრაკის შემდგომი პოპულარიზაცია.

      რაპიდში საქართველოს გრან-პრის III ეტაპის გამარჯვებულების  გამოვლენა.

საქართველოს ჩემპიონატი -U8;U12;U16

                                                                    დ  ე  ბ  უ  ლ  ე  ბ  ა

21 - 31 მაისი 2018 წ.  ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

1. ჩატარების ადგილი: ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე, კოსტავას 37 ა.

2. სისტემა და კვალიფიკაცია: ტურნირი ტარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარული სისტემით 9 ტურად.

გვერდები

Top